Forsiden / Posts tagged "virksomhet"

Hva sier reven?

Dette blogginnlegget sto på trykk i Ukeavisen Ledelse 1. oktober 2013.

Viralsuksessen «The Fox» er sjelden vare i Norge. Nesten 180 millioner visninger på YouTube, Ylvis-brødrene på flere av de største talkshowene i USA og solide listeplasseringer i mange land. Og det er en suksess ingen kunne garantert på forhånd. Men blandingen av dyktige mennesker (Ylvis og Stargate m.fl.) og en del tilfeldigheter skapte en snøball som rullet over hele verden. Om ikke YouTube-suksesser kommer til å bli en stor norsk eksportartikkel, kan historien likevel fortelle oss noe viktig om hvordan vi kan skape større verdier i Norge.

Ledelse handler nemlig ofte om kombinasjonen av ressurser og usikre muligheter. Mange norske virksomheter har fullt opp av dyktige mennesker som kan skape suksesser hvis de får muligheten. Samtidig vet hverken de eller lederen i virksomheten hvordan framtiden vil se ut. De kan heller ikke garantere at virksomheten blir en suksess neste år. Lederen kan derfor bli fristet til å velge trygt, eller til ikke å velge i det hele tatt. Vi kan se det både hos politiske ledere og hos ledere i næringslivet.

Når vi skal lede det norske samfunnet og det norske næringslivet videre har vi ikke råd til den type feig ledelse. I et rikt land som Norge er det ingenting som er så lett som å sløse. Og mangel på ledelse skaper sløsing. Vi har sett det siden midten av 2000-tallet, i en periode hvor produktivitetsveksten i Norge har stagnert. Vi klarer ikke å fornye oss like raskt som tidligere. Når statsfinansene ikke oppmuntrer til prioritering, kommer grunnleggende ledelsesoppgaver som kostnadsfokus og resultater i bakgrunnen. Vi er blitt for feige for framtiden.

Reven er på mange måter et godt bilde på dagens leder. Macchiavelli brukte dette bildet for å illustrere at ledere må være observante og kloke, vi ville kanskje også lagt til sosialt intelligente. Men for Macchiavelli var det helt avgjørende at en leder hadde revens egenskaper, men også løvens handlekraft og mot. For dagens ledere er det etter min mening disse egenskapene det skorter på. Lederen skal fatte beslutninger og vise medarbeiderne hvilken vei virksomheten skal. Prioriter det du har tro på og kvitt deg med det du ikke tror vil gi resultater.

Også politiske ledere er mer rever enn løver. Regjeringer av flere farger har hatt lyttende og intelligente ledere, men det har ofte skortet på viljen til handling og viljen til å prioritere. Manglede samferdselsinvesteringer, en landbrukspolitikk som er overmoden for endringer og svak styring av offentlig sektor, er noen eksempler.

Vi har heldigvis også eksempler på riktige valg og god ledelse fra norske politikere. Innføringen av Folketrygden, sikringen av norske rettigheter på kontinentalsokkelen og grepene for å få kvinner inn i arbeidslivet er bare noen. I sin tid var de sett på som uinteressante eller upopulære, men i ettertid har de hatt stor betydning for Norge.

Nå trenger vi å ta nye og modige valg. Grunnlaget for suksesser har vi, med både nok kapital og kompetente arbeidstakere. Vi mangler bare ledere som tør å lede, og som er villige til å ta noen sjanser på framtiden. Vi må våge å tro på det usikre, det kan fort vise seg å bli en større suksess enn vi tror.