Forsiden / Posts tagged "utdanning"

Kjære student, tenk nettverk!

Kjære student, tenk nettverk!

I disse dager starter tusenvis av unge på høyere utdanning. De første ukene er ofte fylt med sosiale arrangement og festligheter for at de unge skal bli kjent med hverandre, og her starter relasjoner som blir viktige langt lengre enn til semesterslutt.

Som student bør du være helt bevisst på at du skal bygge nettverk fra dag en. Det er ikke så lett å tenke langt frem i tid når eksamener og tusenvis av pensumsider venter, men det lønner seg.

For en tid siden snakket jeg med en pappa som var bekymret for at datteren skulle velge et universitet i utlandet som ikke var så kjent her hjemme. Vi liker jo å tro at utdannelse i utlandet er smart for fremtidige muligheter på jobbmarkedet, men inntrykket er at de som ansetter ofte foretrekker kandidater fra universiteter her hjemme likevel. Derfor var han litt bekymret. Skulle datteren følge magefølelsen og velge dit hun ville, til et universitet som hun kan risikere at ingen arbeidsgivere her hjemme kjenner til, fremfor å velge noe tradisjonelt?

Jeg håper hun følger magefølelsen. Samtidig som hun husker på en ting; å bygge og pleie nettverket her hjemme. Å ha en plattform å vende tilbake til når man skal ut i arbeidsmarkedet, er av uunnværlig verdi. Har du vært ute i 5 til 7 år og vært engasjert i miljøet der du studerer, har du sannsynligvis fått mange nye spennende kontaktpunkter internasjonalt. Det er topp hvis du velger å bli ute, men hvis du har lyst til å gjøre karriere i hjemlandet ditt, må du også investere hjemme. Relasjoner må pleies og har du ikke gjort det på mange år merkes det når du kommer hjem. Det å bruke litt av studielånet for å delta på for eksempel arrangement universiteter/høyskoler kan være bra.

De som har klart å skaffe seg internship eller feriejobber i Norge vil stå bedre rustet når de kommer hjem.

Så kjære student, gjem ikke nesa bare ned i pensumbøkene. Ta deg tid til å bygge relasjoner. Fremtiden og mulighetene ligger i de aller fleste tilfellene på utsiden av universitetets fire vegger, bruk mulighetene til å bygge deg et nettverk mens du studerer. Det vil lønne seg på lang sikt.

 

 

Hva vil du bli?

 

Forleden ble jeg sittende å diskutere utdanningsvalg med den yngre garde. Noen var ferdig med bachelor, og mente at det eneste riktige nå var å gå videre på master. Utdanningen er ikke fullført før masteren er på plass var opplevelsen.

Jeg måtte utfordre de på dette, og spørre om det var riktig i forhold til hva som var deres ambisjon og karriereløp. Naturlig nok var usikkerheten stor, hva vil jeg bli når jeg blir stor! Og da er det godt å ha en master i bunn for tryggheten. Jeg er langt på vei enig når jeg hørte bransjene de ønsket å komme inn i, men det gjaldt ikke alle. Der for eksempel varehandelen er et valg, det å drive en butikk eller et kjøpesenter vil ikke en master nødvendigvis gi den merkompetansen man bør tilegne seg. Det kommer mer gjennom arbeidserfaring og andre typer skoler som gir salgstrening, kunde/relasjonstrening.

Mange unge i dag opplever at master er eneste vei til målet. Det er naturligvis ikke sant. En master kan være bra å ha hvis ambisjonen er toppjobb i Statoil, inn i akademia eller et internasjonalt selskap. Det trenger ikke å være et konkurransefortrinn i andre jobber. Er ambisjonen å jobbe seg oppover for eksempel innen tjenesteytende næringer, er praktisk trening vel så viktig. Å bli mer akademisk vil ikke nødvendigvis hjelpe deg. En arbeidsgiver innen bransjer som er mer praktisk rettet kan oppleve at vedkommende er overkvalifisert eller vel så mye feilkvalifisert.

Jeg hører fra flere av våre ledere – «hvorfor skal jeg betale for en master når det er en butikksjef jeg søker». De samme arbeidsgiverne gir også uttrykk for at vedkommende sikkert ikke vil bli i virksomheten, slik at man lærer opp den nyansatte til ingen nytte.

Jeg har selv ansatt personer i tidligere jobber uten master, hvor mastere var blant søkerne, vel vitende om at hadde jeg gjort det så var min opplevelse at jeg ikke kunne innfri forventninger til jobbutvikling. Da tenkte jeg at det var tryggere å ansette en med noe mindre (akademisk) utdannelse og heller gi utvikling og skolering undervegs i jobben.

For mange tror jeg master handler om å «safe». Men hva gjør man da når man opplever at den ikke fører til den jobben man vil ha likevel? Jeg oppfordrer alle til å tenke godt gjennom sine valg for høsten! Norge vil fortsatt trenge mastere og doktorgrader, men også mestere er etterspurt. Annerkjennelse kommer med mestring og resultater man skaper og

God sommer!