Forsiden / Posts tagged "ung"

Gå fra å være en av gjengen til å bli ung sjef

Som ung er du opptatt av spennende oppgaver, se progresjon og oppleve at du mestrer. Så vil du videre og noen har et ønske om å bli leder. Det liker jeg og har nok ofte også lagt opp til det, men jobben skal jo være der! Hvordan finne den rette lederjobben, og hvordan finner du en tilgjengelig en lederjobb når tiden er inne?

Det er viktig å snakke med din leder om dine ønsker og tanker, samtidig som jeg håper at du har en leder som også gir deg tilbakemeldinger om potensialet bedriften ser i deg. Dialogen er viktig og forventningsavklaringer helt nødvendig. Og så kommer spørsmålet jeg har fått flere ganger. Hvordan er det å bli sjef for de jeg har jobbet sammen med og mange av dem er mye eldre enn meg?

Det er naturligvis ikke ett svar på spørsmålet over, men det å reflektere over mulige utfordringer er alltid lurt. Har bedriften tidligere løftet frem unge ledere og hvordan har det gått? Hvis det her har vært skjær i sjøen så finn ut av historien. Har det bidratt til noen holdninger som du burde kjenne til? Holdninger og omtaler er ikke alltid rettferdige og tar ikke hensyn til at du er en annen person. Skaff deg en mentor som kan gi deg råd underveis. Du kommer til å trenge det. Du har gode kolleger blant de du skal lede, noen kjenner deg bedre enn andre. Du har festet og vært på tur sammen med dem. Tenk gjennom hvordan du nå ønsker å opptre, bli ikke overrasket om gjengen gir deg ulik reaksjon. Registrer hva som skjer, hvem sier hva!

Nå er det du som skal fortelle hva som fungerer og ikke fungerer, du må gjøre noe med de som ikke leverer. Hvordan vil du best klare dette hvis du også har et nært venneforhold til noen? Jeg sier ikke at du skal droppe venneforhold og bli mindre sosial. Her er det viktig å trå rett. Jeg har for eksempel valgt å ikke være den siste som går fra festen! Jeg står friere hvis jeg ikke har vært med i alle «samtaler» utover kvelden.

Mitt råd vil være å lede med nærhet i hverdagen, hvor det er klare ansvarslinjer og tydelige mål og krav til leveranser. Når mål og forventninger er klare og resultatoppfølgingsmøter er etablert, blir også ledelse mer forutsigbart. Bruk ører og øyne, det gir verdifull informasjon. En lederadferd som er basert på fakta, systematikk og engasjement vil gjøre at du som ung leder blir akseptert, selv om det noen ganger tar litt tid.

Jeg har alltid vært opptatt av å skape rom for den yngre generasjonen. Jeg har stor glede av å bli utfordret på mine holdninger og min lederadferd. Det å se medarbeidere, gi dem muligheter og å både gi og få tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan bli bedre gir meg energi. Får du muligheten, så ta jobben, er min anbefaling. Erfaring er gull verdt.