Forsiden / Posts tagged "toppleder"

Ti råd til jenter som vil opp og frem

Jeg avslutter uken med å heie på jentene. Her er noen råd til deg som har lyst til å lede:

1)      Du må ha lyst til å ta kommandoen. Du må like ansvar, lederskap og å gjøre beslutninger. Du må ha visjoner og entusiasme, tro på deg selv og tørre å vise sterke og svake sider. Du må like å heie på andre, og se andre lykkes!

2)      Evaluer deg selv!  Prøv å skille mellom det som går bra og det som kan forbedres

3)      Vurder ”veien frem”: vær bevisst dine mål, men bry deg også om hvordan du kommer dit

4)      Ta deg tid til å reflektere: hvor skal dere om 5-10 år?

5)      Lær av andre: omgi deg med mennesker som kan gi deg råd og veiledning

6)      Lær å lære: du har ikke alltid rett, alle svar eller gjøre alle de riktige tingene; det er greit å gjøre feil, så lenge du gjør noe med det

7)      Bruk og involver dine ressurser: utnytt den kunnskapen og entusiasmen som finnes i selskapet og lag team som drar lasset selv

8)      Deleger oppgaver: ikke gjør alt selv, flinke jente…

9)      Gjør deg forstått, bruk kjente ord på verdier og meninger: sørg for at alle forstår budskapet

10)   Vær synlig, tydelig og realistisk

..og sist men ikke minst: ha det gøy på veien! God helg!

Lyst til å ta kommando

Å være mentor er inspirerende. Jeg får like mye igjen som jeg gir av meg selv. Det har alltid vært viktig for meg å ha unge ambisiøse medarbeidere. Det er positivt krevende, og det gjør at jeg ikke ”sovner hen” i min verden. Mange av spørsmålene knytter seg til ledelse og hvorfor jeg valgte ledelse. Undersøkelser viser at sosial og visjonær kompetanse er viktig hos en toppleder.  Det synes jeg stemmer godt med mine erfaringer og hva som motiverer meg. La meg gjennomgå noen punkter jeg mener er essensielle for å lykkes med ledelse:

Du må ha lyst til å ta kommandoen svarer jeg på spørsmål om passer jeg til å bli leder. I det ligger så mangt. Man må våge og man må ha et engasjement for å fylle lederskapet. Ledergjerningen følger deg hele tiden, det er ikke noe man går ut og inn av. Det er ingen åtte til fire jobb.

Du må like å ta ansvar. Fra jeg var ganske ung fikk jeg ansvar både hjemme og ute. Det å bli trent på å ta en lederrolle kommer godt med senere i livet.

Du må like å ta beslutninger. Det å velge blant flere muligheter er ofte vanskelig og mange vegrer seg. Man etterspør mer og mer underlag for å bli trygg. Som leder er det sjelden at du noen gang blir absolutt trygg.

Du må like å se at andre lykkes. Noe av det som gir meg drivkraft er å se når medarbeidere trives i jobben. Det å oppleve entusiasme blant medarbeidere gir meg styrke.

Du må ha visjoner. Medarbeidere forventer ikke at en leder skal kunne svare på alt, men det er  forventet at en leder må kunne kommunisere hvor man skal. Det å ha ambisjoner og drømmer om hvor jeg vil og kunne omsette det til ord og handling som medarbeidere trigges av å bli med på er betaling for ledergjerningen!

Du må vise entusiasme. Medarbeidere må jo tro på det du står for, det du sier, det du gjør. Da nytter det ikke å gå rundt med et pokeransikt. Jeg tror at jeg som leder lykkes bedre hvis jeg viser mitt engasjement. Medarbeidere opplever at du er trygg i situasjonen og har mye overskudd å gi til menneskene rundt.

Du må ha mot til å vise sterke og svake sider. Dette er vel det punktet hvor erfaring er viktig og hvor eldre ledere kan veilede yngre ledere i form. Min opplevelse er at medarbeidere vil ha en leder som også er et helt menneske. De liker å se tydelighet og trygghet, men det å gi av seg selv også på hendelser som man opplever har vært vanskelige blir godt mottatt. Yngre ledere kan noen ganger bytte tydelighet med strenghet, streng til seg selv og til kolleger. De kaller det ofte ”å være direkte”. En styrke kan bli det motsatte. En mentor kan være til god hjelp for bevisstgjøring og endre form.