Forsiden / Posts tagged "Personlig merkevarebygging"

Hva er du god på?

Personlig merkevarebygging (PMB) handler om vårt grunnleggende behov for å være god på noe og å bli anerkjent for det. Med Internett generelt og sosiale media spesielt, er det mulig for langt flere av oss å skape sine personlige merkevarer, enn hva som var tilfellet i massemedienes tidsalder.  Grunnen til det er at det i disse kanalene er rom for svært mange nisjer. Jeg mener derfor at den enkelte kan bygge sin PMB innenfor sin nisje.

I Virkes rapport om Fremtidens arbeidsliv, som ble publisert for noen år tilbake, begrunnet så mange som 64 prosent at sitt nærvær i sosiale medier var for å finne et kreativt utløp. Det er et høyt tall som tallet trolig høyere.

Personlig merkevarebygging har mange former, men hvor begynner man? 

Jeg mener det er viktig at både du som person, men også virksomheten du er ansatt i og lederen din, er motivert og gir deg tid til å bygge deg opp som ekspert på et område. At en medarbeider får tid og mulighet til å for eksempel blogge om området sitt, skal ikke bli sett på som en ulempe, men en fordel. Bedriftene får vist frem medarbeiderens spisskompetanse – bedriften blir synlig for flere og de får delt din kunnskap og engasjement med mange.  Jeg mener dette er viktig for å bygge intern kompetanse og vise et lederskap som tør å trekke frem enkelt individer. Ledere bør heller ikke være redde for å bygge ”Champions” på visse områder.  De må anerkjenne at medarbeidere ikke kan alt, men er gode på noe, og aktivt fokusere på å videreutvikle og oppmuntre til utvikling.

I tillegg bør du selvfølgeig være aktiv og oppsøke sosiale nettverk hvor ditt område diskuteres.

Til slutt er det viktig at å påpeke at du som person må være genuint engasjert og en ildsjel for ditt område. Det nytter ikke å bestemme at man skal være god på noe, hvis engasjementet ikke er der.