Forsiden / Posts tagged "medarbeider"

Mål og mening med medarbeidersamtalen!

small talk

I disse tider gjennomføres medarbeidersamtaler. En samtale som for noen bare er noe som gjøres uten at det skjer noe i etterkant. Jeg synes det er trist å høre slikt.

For meg er medarbeidersamtalen viktig og skal både være en korreksjon og en motivasjon til fremtidig arbeid og karriereutvikling.

Jeg er opptatt av at unge medarbeidere og unge ledere tar medarbeidersamtalen på alvor, og helst har en god veileder og et forbilde på hvordan en samtale skal gjennomføres. En samtale kan ha ulike former, men jeg mener den skal være formell, strukturert og forberedt fra begge parter.

Det må foreligge en god skriftlig og konkret beskrivelse av hva man har blitt enige om i samtalen. En leder må evne å skriftliggjøre tilbakemeldinger på en slik måte at mottaker kan forholde seg til den.

En del av medarbeidersamtalen er tilbakemeldinger på hva og hvordan leveransene har vært i året som har gått, samt å bli enige om mål/leveranser for det kommende året. Jeg er overrasket over at det fortsatt er medarbeidere som ikke har mål/tiltak. Da lurer jeg på hvordan ledere kan gi konkrete tilbakemeldinger som en medarbeider kan forholde seg til. Jeg vil anbefale at man etterspør mål og hensikt med stillingen man innehar. Dette må være en klar forutsetning for å kunne gjennomføre en konstruktiv medarbeidersamtale. Det er på bakgrunn av mål og leveranser at utviklingsplaner blir til og kan følges opp.

Når dette fungerer, ja da er det gøy å være leder, og forhåpentligvis opplever medarbeideren mening med jobben – og livet!

Mitt råd er :

  • Still gjensidige krav.
  • Vær tydelig og klar både muntlig og skriftlig.

Lykke til!

Sjefen er ikke viktig i seg selv!

Det som motiverer meg i jobben min som leder er når jeg ser at medarbeidere viser glede og entusiasme, fordi de opplever at de mestrer og leverer resultater. Det å heie på, veilede og korrigere gir mening i mitt lederskap, og når man lykkes gir det kraft til å sette nye mål. Jeg stortrives!

Jeg tror på arbeidsglede. Det gir bedre kundetilfredshet, høyere produktivitet, bedre omdømme og også lavere sykefravær. 9 av 10 sier de har arbeidsglede. Hva må være på plass for at det skal vedvare?

En undersøkelse som Virke har fått utført viser at unge medarbeidere er avhengig av gode kollegaer og godt arbeidsmiljø for å ha arbeidsglede. Eldre medarbeidere trekker frem utfordrende oppgaver og kanskje overraskende oppgir bare 6 prosent at sjefen er viktig for arbeidsglede.

Jeg opplever at dette stemmer med egen erfaring. Som ledere mener jeg at det er viktig å se og følge med på at de unge føler trygghet i miljøet, og blir en del av det. Jeg tror på at det i større organisasjoner bør utpekes en «buddy» for den nyansatte. Da har jeg opplevd at den nytilsatte raskere stråler, og tør dele både usikkerhet og mestring. Da blir jeg trygg på ansettelsen.

Når denne fasen er over skjønner jeg godt at arbeidsglede kommer gjennom utfordrende oppgaver, men jeg tror fortsatt at det er viktig at leder ser medarbeideren og gir gode, konstruktive tilbakemeldinger. Det trenger vi alle uansett alder og rang.

Men hva ligger i at sjefen ikke er viktig for arbeidsglede?
Jeg hører ofte kommentarer som at «det må ledelsen gjøre», «jeg forventer at ledelsen rydder opp» og så videre. Med andre ord så er inntrykket at sjefen er viktig!

Dreier arbeidsglede og engasjement seg om noe mer enn «ledelse»? Ja, jeg tror det. Der hvor det er høyt engasjement og arbeidsglede så tar medarbeidere «skjeen i egen hånd» og løser utfordringer, de mestrer. Hvis så det ikke lykkes, ja da ber de sjefen om hjelp til å flytte noen hindre, men det er som siste utvei.

Dette kaller jeg medarbeiderskap!