Forsiden / Posts tagged "ledelse" (Page 3)

Takker vi nei til de beste?

Dagens artikkel og debattinnlegg i DN Talent er et friskt pust i debatten om vi takker nei til de beste. Det betyr derimot ikke at det er sant som de sier.

Jeg forstår studentens opplevelse av lille Norge godt (om et Norge som ikke er spennende nok og at vi ikke tiltrekker oss de beste). Jeg tror på at de opplever et slikt Norge fra et spennende studieopphold i utlandet hvor forskjellene til hjemlandet blir svært tydelige. Samtidig har nok Frønes rett i at mange av de etter hvert vil komme hjem av grunner som sosial forankring. Noen vil bli igjen, og jeg tror flere enn det vi ser i dag. Spørsmålet er om det er så galt? Vi trenger jo å ha nordmenn i utlandet. Norge, som det lille landet vi er, kan ikke være best på alt, og derfor er det kanskje sunt at noen av våre gode også er ute i flere år før de velger å komme hjem.

Studentene er inne på noe svært viktig når de sier at det ikke lov å være god i Norge. I den norske kulturen er det ikke aksept for å snakke om å være god, utenom i idretten da! Når unge mennesker opplever at det er feil å være flink, da har vi et godt stykke igjen å gå i forhold til norsk kultur.

Det jeg derimot ikke er enig i er at Norge ikke tiltrekker seg talentene. Norge hadde aldri vært der vi er i dag hvis vi ikke tiltrakk oss noen av de beste fra utlandet og utdannet meget dyktige her hjemme. Miljøer innenfor olje og gass, teknologi og bio har i dag et stort fokus på og er svært gode på å tiltrekke seg de skarpeste hodene, enten det er fra utlandet eller Norge. Og her har mye skjedd de siste årene, for konkurransen mellom kompetent arbeidskraft er beinhard.

 Det å ha hatt et opphold ute på et internasjonalt universitet er positivt, men de stiller ikke dermed foran de som ikke har det. Det er vel så viktig å se på hva de gjør i tillegg til studiene. Noen har derimot vanskelig for å se denne koblingen, og jeg har snakket med mange studenter som kommer hjem med lua i hånda og har glemt at de må bygge nettverk i landet de vil jobbe, og være god på annet enn bare fag.

Lyst til å ta kommando

Å være mentor er inspirerende. Jeg får like mye igjen som jeg gir av meg selv. Det har alltid vært viktig for meg å ha unge ambisiøse medarbeidere. Det er positivt krevende, og det gjør at jeg ikke ”sovner hen” i min verden. Mange av spørsmålene knytter seg til ledelse og hvorfor jeg valgte ledelse. Undersøkelser viser at sosial og visjonær kompetanse er viktig hos en toppleder.  Det synes jeg stemmer godt med mine erfaringer og hva som motiverer meg. La meg gjennomgå noen punkter jeg mener er essensielle for å lykkes med ledelse:

Du må ha lyst til å ta kommandoen svarer jeg på spørsmål om passer jeg til å bli leder. I det ligger så mangt. Man må våge og man må ha et engasjement for å fylle lederskapet. Ledergjerningen følger deg hele tiden, det er ikke noe man går ut og inn av. Det er ingen åtte til fire jobb.

Du må like å ta ansvar. Fra jeg var ganske ung fikk jeg ansvar både hjemme og ute. Det å bli trent på å ta en lederrolle kommer godt med senere i livet.

Du må like å ta beslutninger. Det å velge blant flere muligheter er ofte vanskelig og mange vegrer seg. Man etterspør mer og mer underlag for å bli trygg. Som leder er det sjelden at du noen gang blir absolutt trygg.

Du må like å se at andre lykkes. Noe av det som gir meg drivkraft er å se når medarbeidere trives i jobben. Det å oppleve entusiasme blant medarbeidere gir meg styrke.

Du må ha visjoner. Medarbeidere forventer ikke at en leder skal kunne svare på alt, men det er  forventet at en leder må kunne kommunisere hvor man skal. Det å ha ambisjoner og drømmer om hvor jeg vil og kunne omsette det til ord og handling som medarbeidere trigges av å bli med på er betaling for ledergjerningen!

Du må vise entusiasme. Medarbeidere må jo tro på det du står for, det du sier, det du gjør. Da nytter det ikke å gå rundt med et pokeransikt. Jeg tror at jeg som leder lykkes bedre hvis jeg viser mitt engasjement. Medarbeidere opplever at du er trygg i situasjonen og har mye overskudd å gi til menneskene rundt.

Du må ha mot til å vise sterke og svake sider. Dette er vel det punktet hvor erfaring er viktig og hvor eldre ledere kan veilede yngre ledere i form. Min opplevelse er at medarbeidere vil ha en leder som også er et helt menneske. De liker å se tydelighet og trygghet, men det å gi av seg selv også på hendelser som man opplever har vært vanskelige blir godt mottatt. Yngre ledere kan noen ganger bytte tydelighet med strenghet, streng til seg selv og til kolleger. De kaller det ofte ”å være direkte”. En styrke kan bli det motsatte. En mentor kan være til god hjelp for bevisstgjøring og endre form.