Forsiden / Posts tagged "ledelse"

En god ide er ikke nødvendigvis gjennomførbar

Jeg møter til stadighet entusiastiske gryende entreprenører, fulle av pågangsmot og energi. De har en god ide. De har ingen problemer med å overbevise meg om at det er en god ide og at det vil tjene en hensikt. Det er om det er sosialt entreprenørskap eller kommersielt.  Det som dessverre ofte er tilfellet er at de ikke har en klar plan for det krevende, nitidige arbeidet som ligger foran dem. Arbeidet med å få ideen forretningsorientert nok til at den kan stå på egne ben.

Ingen suksessrik gründer skal fortelle meg at veien til suksess ikke har kostet. Det er jo dessverre ikke slik at selv om ideen er god, så går det av seg selv. Gründere med en god og kreativ ide må tidlig i utviklingsfasen tenke kommersielt og forretningsorientert i tillegg til å utvikle produktet og tjenesten.  Nylig traff jeg en entusiastisk ingeniør som opplevde produktet sitt som unikt. Patentet var på plass, men hvordan skulle det bli lønnsomt. Det er lett å lure seg selv i inntekt-og kostnadskalkylen.  I denne fasen tror jeg det er viktig at man får en «ærlig» veiledning som gjør at du som gründer ikke kaster bort tid og penger. Hvis ikke er sjansen stor for at pågangsmot og entusiasme blir vent til nederlag i det ideen skal ut i livet.

Min erfaring er at du som ung  gründer må skaffe deg mer kunnskap om hvordan du skaper en lønnsom bedrift.  Noen ganger får jeg inntrykk av at produktet og den «gode» ideen får all oppmerksomhet og at det å snakke om å tjene penger ikke er «stuerent». Skal du få med deg investorer, business  angels, må du også ha ambisjoner om å tjene penger. Om pengene skal gå til deg eller til et godt formål (sosialt entreprenørskap) blir det samme. Du må uansett klare å vise at du kan skape verdier.

Det er mange gode miljøer for gründernettverk. Innovasjon Norge kan hjelpe mange med sine virkemidler. Jeg hører fra flere at de fortsatt savner noen som er der for dem og kan hjelpe i hverdagen med praktisk rådgivning.  Jeg jobber med et slikt konsept.

Mine råd på veien

  1. skaff deg en djevelens advokat, en som kan si rett ut hva de mener
  2. samle råd fra de som kan noe om ulike problemstillinger knyttet til det å drive virksomhet
  3. tilegne deg kunnskap på områder som regnskap, drift, logistikk, kunde og konkurrent

Jeg heier på gründere. Det gjør også nordmenn flest. Tall fra Global Entrepreneurship Monitor viser at 3 av 4 nordmenn beundrer gründere. Skulle bare gjerne sett at flere overlever etter de første årene.

 

 

En klapp på skulderen er ikke tilbakemelding

Et ledelsestema som til stadighet dukker opp igjen, antageligvis fordi det er utrolig viktig, er hvordan gir man konstruktive og gode tilbakemeldinger i en travel ledelseshverdag. Stadig viser undersøkelser at medarbeiderne opplever dette som så som så. Tilbake står spørrende ledere som ikke synes de har gjort noe annet enn å gi tilbakemeldinger den siste tiden. De har gitt både klapp på skulderen og et «veldig bra levert» på vei fra et møte til et annet.

Det er dessverre sjelden medarbeideren jubler hurra for dette. Spør du om de oppfattet at de fikk tilbakemelding, er antagelig svaret nei.

Dette lærte jeg «the hard way» i en tidligere lederjobb. Etter at medarbeiderne i bedriften hadde påpekt i en medarbeiderundersøkelse at de opplevde tilbakemeldinger fra sjefen som mangelvare, var dette et punkt som var helt sentralt frem til neste undersøkelse. Lederne oppfattet at de hadde fullt fokus på tilbakemeldinger og ventet spent på å se resultater i spørsmålene som ble stilt til medarbeiderne. Overraskelsen var derfor stor da den nye undersøkelsen viste at medarbeiderne oppfattet at tilbakemeldingene hadde gått ned…

Hvordan kunne dette skje, når jeg hadde vært så fokusert på nettopp dette punktet? Det viste seg at jeg hadde gått i tilbakemeldingsfella. Jeg hadde klappet på skuldre, heiet, tatt meg tid til å gi en rask tilbakemelding på vei inn i neste møte eller at jeg ved fredagens kaffestund tillot meg å skryte av hvor fornøyd jeg var med siste ukes innsats.

Medarbeiderne på sin side oppfattet ikke dette som tilbakemelding. Det ga ingen merverdi. Det ga ikke læring. Jeg glemte å heise «nå gir jeg tilbakemelding til deg»-flagget, sette meg ned og på en konstruktiv måte gå gjennom hva som var bra ved en konkret oppgave, og hva som kunne bli bedre neste gang…

Jeg lærte noe veldig viktig. En tilbakemelding skal gi læring, og for å oppnå dette må du sette deg ned med medarbeideren.

Å gi gode tilbakemeldinger kan læres. Som leder må du først og fremst trene deg på å etterspørre gode tilbakemeldinger fra din leder. På den måten kan du vite hva som gir deg verdi, og igjen bli ekspert på å gi tilbakemeldinger til dine medarbeidere igjen.

Det er tilbakemeldingen fra en som har lært…

Ti råd til jenter som vil opp og frem

Jeg avslutter uken med å heie på jentene. Her er noen råd til deg som har lyst til å lede:

1)      Du må ha lyst til å ta kommandoen. Du må like ansvar, lederskap og å gjøre beslutninger. Du må ha visjoner og entusiasme, tro på deg selv og tørre å vise sterke og svake sider. Du må like å heie på andre, og se andre lykkes!

2)      Evaluer deg selv!  Prøv å skille mellom det som går bra og det som kan forbedres

3)      Vurder ”veien frem”: vær bevisst dine mål, men bry deg også om hvordan du kommer dit

4)      Ta deg tid til å reflektere: hvor skal dere om 5-10 år?

5)      Lær av andre: omgi deg med mennesker som kan gi deg råd og veiledning

6)      Lær å lære: du har ikke alltid rett, alle svar eller gjøre alle de riktige tingene; det er greit å gjøre feil, så lenge du gjør noe med det

7)      Bruk og involver dine ressurser: utnytt den kunnskapen og entusiasmen som finnes i selskapet og lag team som drar lasset selv

8)      Deleger oppgaver: ikke gjør alt selv, flinke jente…

9)      Gjør deg forstått, bruk kjente ord på verdier og meninger: sørg for at alle forstår budskapet

10)   Vær synlig, tydelig og realistisk

..og sist men ikke minst: ha det gøy på veien! God helg!