Forsiden / Posts tagged "forandring"

Omstilling – Veien fra informasjon til forankring og gjennomføring

Jeg har flere ganger forundret meg over hvordan vi informerer og forankrer endringsprosesser i bedriften. Mine refleksjoner er basert på egen erfaring.

En forandring begynner med en visjon, mål og så legger vi planer for forandringen, gjennomfører og etterprøver. Så enkelt, og samtidig så vanskelig.

Ofte sitter vi sammen i ledergruppen i lang tid fra idestadiet til konkretisering. Vi diskuterer, tenker og skriver, uker og måneder går. Vi i ledergruppen sammen med styret tar eierskap og blir en del av løsningen. Så skal vi ut å forankre, vi setter av tid til å informere og involvere i neste ledergruppe og så neste nivå og til slutt hos alle medarbeidere. Hva skjer, jo jeg erfarer at det blir avsatt mindre og mindre tid til bearbeidelse og forståelse jo lenger ut i organisasjonen man kommer. Er våre medarbeidere så mye smartere enn oss?  Vi informerer og informerer, og ber om reaksjoner og kommentarer. Stopper vi ledere opp og lytter til hva som sies, har vi tatt oss tid til å sjekke om våre medarbeidere har forstått og kanskje akseptert det som kommer?

Jeg har flere ganger tatt et nikk og ja fra mine kolleger som en aksept. Men det først etter at jeg erfarte at handlingene som jeg forventet skulle komme uteble, at jeg skjønte at jeg hadde «hoppet over» noe i prosessen.  I ledelsen brukte vi tid på virkelig å akseptere endringene, ikke bare forstå dem.  Så erfarte jeg at det hadde jeg ikke sikret meg! Jeg tok for gitt at dersom mine medarbeidere nikket, så betydde det at de aksepterte det.

Medarbeidere blir smartere og smartere lenger ut i organisasjonen man kommer, må jeg ha tenkt. Vi gir dem i alle fall ikke alltid rom for bearbeiding. Først må de FORSTÅ, så må vi snakke sammen for at de skal AKSEPTERE. Deretter har jeg erfart at medarbeidere TAR ANSVAR og gjennomfører.

FAT-prosessen må i kommunikasjonen få rom. Det betyr ikke at endringsprosesser skal ta lang tid, men det betyr at den må være en riktig prosess. Jeg tror ikke på lange endringsprosesser. FAT-prosessen krever en grundig gjennomtenkning før kommunikasjon og forankring starter opp. God forberedelse gir større grunnlag for å lykkes med omstilling.