Forsiden / Posts tagged "entreprenørskap"

En god ide er ikke nødvendigvis gjennomførbar

Jeg møter til stadighet entusiastiske gryende entreprenører, fulle av pågangsmot og energi. De har en god ide. De har ingen problemer med å overbevise meg om at det er en god ide og at det vil tjene en hensikt. Det er om det er sosialt entreprenørskap eller kommersielt.  Det som dessverre ofte er tilfellet er at de ikke har en klar plan for det krevende, nitidige arbeidet som ligger foran dem. Arbeidet med å få ideen forretningsorientert nok til at den kan stå på egne ben.

Ingen suksessrik gründer skal fortelle meg at veien til suksess ikke har kostet. Det er jo dessverre ikke slik at selv om ideen er god, så går det av seg selv. Gründere med en god og kreativ ide må tidlig i utviklingsfasen tenke kommersielt og forretningsorientert i tillegg til å utvikle produktet og tjenesten.  Nylig traff jeg en entusiastisk ingeniør som opplevde produktet sitt som unikt. Patentet var på plass, men hvordan skulle det bli lønnsomt. Det er lett å lure seg selv i inntekt-og kostnadskalkylen.  I denne fasen tror jeg det er viktig at man får en «ærlig» veiledning som gjør at du som gründer ikke kaster bort tid og penger. Hvis ikke er sjansen stor for at pågangsmot og entusiasme blir vent til nederlag i det ideen skal ut i livet.

Min erfaring er at du som ung  gründer må skaffe deg mer kunnskap om hvordan du skaper en lønnsom bedrift.  Noen ganger får jeg inntrykk av at produktet og den «gode» ideen får all oppmerksomhet og at det å snakke om å tjene penger ikke er «stuerent». Skal du få med deg investorer, business  angels, må du også ha ambisjoner om å tjene penger. Om pengene skal gå til deg eller til et godt formål (sosialt entreprenørskap) blir det samme. Du må uansett klare å vise at du kan skape verdier.

Det er mange gode miljøer for gründernettverk. Innovasjon Norge kan hjelpe mange med sine virkemidler. Jeg hører fra flere at de fortsatt savner noen som er der for dem og kan hjelpe i hverdagen med praktisk rådgivning.  Jeg jobber med et slikt konsept.

Mine råd på veien

  1. skaff deg en djevelens advokat, en som kan si rett ut hva de mener
  2. samle råd fra de som kan noe om ulike problemstillinger knyttet til det å drive virksomhet
  3. tilegne deg kunnskap på områder som regnskap, drift, logistikk, kunde og konkurrent

Jeg heier på gründere. Det gjør også nordmenn flest. Tall fra Global Entrepreneurship Monitor viser at 3 av 4 nordmenn beundrer gründere. Skulle bare gjerne sett at flere overlever etter de første årene.

 

 

”Gå-med-strømmen”-syndromet

Jeg husker jeg traff igjen en ung jente, som jeg tidligere hadde truffet på en videregående skole hvor hun drev en såkalt ungdomsbedrift, en virkelig bedrift man etablerer som skoleelev for å lære faget. Sist jeg traff henne var hun full av mot og pågangskraft. Uredd og ambisiøs, med klare fremtidsplaner. Når jeg traff henne igjen var hun ferdig med utdanningen, og jeg spurte henne forventningsfullt: Nå skal du vel starte bedrift?

Svaret var et kontant nei. Hun hadde i løpet av utdanningen lært så mye om både teori og hvilken risiko det medførte å starte for deg selv, at var det en ting hun IKKE skulle gjøre, så vare det å skape en egen bedrift.

Jeg er overbevist om at denne unge jenta ikke er alene om det valget. Vi har i dag dessverre et utdanningssystem og et normsystem i samfunnet som tar bort kreativitet, og det å tørre å satse. Vi sender våre unge ambisiøse gjennom den samme kvernen, og ut på andre siden kommer bare normalitet.

I dag har det dessverre blitt slik at du skal lykkes på alle arenaer. Du skal være god på jobben, god venn, godt nettverk, god kjæreste, god forelder.

Utfordringen er at det er noen andre enn deg som har definert hva som skal til for å lykkes, eller for å være vellykket. Det blir farlig når ingenting eller ingen er ”mot-normalt”. Når vi får et samfunn som definerer det perfekte, hvordan skal man da få frem kreativitet og uvikling?

Det er jo nettopp når man går ut av boksen, at kreativitet og utvikling kommer. Jeg mener vi mangler en kultur som åpner for å feile. Det er kun ved å feile at man blir god.

I stedet har vi et samfunn som dyrker normalitet og ”gå med strømmen”. Du må ikke tro at du er noe. Hvis du prøver deg frem, men feiler, blir det hengende ved deg. Ser vi til andre kulturer, for eksempel USA, er det å feile en fordel. Her hjemme skal vi bare ha de som er innmari flinke. Det reduserer helt åpenbart både lysten og evnen til å ta risiko og satse ut av boksen.

Innen idretten er det riktignok annerledes, og hva det skyldes kan man jo bare spekulere i. Jeg vil påstå at det her er mye lettere å se at det å mislykkes og det å prøve å feile, er eneste vei mot å bli lykkes. Hvorfor denne holdningen ikke gjelder vel så mye i næringslivet, er et paradoks. Der finner vi dessverre alt for mange lysslukkere som dreper ideene og som indirekte ber deg komme deg tilbake til normen.

Hva hadde skjedd om den unge jenta med ungdomsbedriften hadde møtt andre normer og andre holdninger til det å prøve å skape noe selv og ha tro på det man driver med?

Både utdanningssystemet vi i dag har, men vel så mye vår kultur, har en stor utfordring i fremtiden. Skal vi bygge entreprenørskap og skaperglede, må vi endre på enkelte holdninger og normsett. Vi kan ikke forvente at vi kommer oss fremover, uten å heie på ulydighet og vågalhet i form av det å tørre å feile.