Du blir ikke mindre mamma av å gå på jobb

78815319I Aftenposten denne uken blir vi presentert for saker som viser at mammaer på Sørlandet i større grad foretrekker å være hjemme enn mammaer på Østlandet.

Artiklene går rett hjem hos de fleste, for dette er en problematikk jeg tror alle barnefamilier kjenner til. Er det barna eller jobben som er viktigst?

Svaret er enkelt. Ingen vil mene at jobben er viktigst. Likevel må jeg få presisere at du ikke er noe mindre mamma av å gå på jobb.

Jeg ønsket å være i jobb da barna var små, det gjorde også min mann. Det gikk helt fint. Derfor bygget jeg barnehage for å være sikker på at vi fikk barnehageplass. Heldigvis slapp jeg også unna dagens debatter om hvorvidt det er sunt for barna å være i barnehage eller hjemme med mor. Jeg slapp det ”forstå seg på”-presset som jeg opplever at ligger over dagens småbarnsforeldre.  Jeg rakk ikke alt, og det ble ferdigboller til skoleavslutningen istedenfor nybakte fra kjøkkenbenken. Det led ikke guttene mine av.

Vi lever i et land med meget god barnehagedekning, med jevnt over meget god kvalitet, og vi har arbeidsgivere som bidrar til stor fleksibilitet for foreldre.  Legger du lista litt lavere, godtar at det blir noen lettvinte løsninger, og er klar på at du trenger litt fleksibilitet ovenfor arbeidsgiver, rekker du fort en fulltidsstilling.

Det perfekte er umulig. Vinneren av debatten om mor er best hjemme eller på jobb, er den dårlige samvittigheten, enten for å være for lite hjemme eller for lite på jobb.  Debatten mangler derimot en erkjennelse av at du ikke automatisk blir den perfekte mor av å være hjemme med barna. En fulltidsarbeidene kvinne som får mulighet til å bruke andre sider av seg enn bare mammarollen i løpet av en dag, kan være vel så god.

Det har jeg opplevd selv og jeg er ganske sikker på at mann og barn var glad for å ha en fornøyd arbeidende mamma.

Målstyring gir OL-gull og jubel i næringslivet

Uten ledere og utøvere som er dyktige på målstyring tror jeg Norge hadde hatt langt færre OL-triumfer å feire nå i februar. Og jeg tror de fleste av dere har vanskelig for å se for dere at toppidrettsutøvere skulle holdt på uten klare mål, som OL-gull.

Hvorfor klarer vi ikke da å enes om at målstyring er en viktig og riktig metode for å motivere til resultater? Hvorfor får vi inntrykk av at mange ikke liker å bli målt, og at det argumenteres med at det oppleves som demotiverende. Det er jo stikk i strid med hva vi opplever fra OL i disse dager.

Er det målstyring som er feil? Nei, mener jeg. Men det er målene som ikke treffer og virksomhetene som ikke har gjort hjemmeleksen i forkant av innføring av målstyring. Både strukturer, oppfølgingssystemer og prosesser må være definerte og kjente i bedriften.

Jeg liker å vite hvor jeg skal og har alltid etterspurt forventninger til meg. Det har fulgt meg fra jeg var liten. Jeg har aldri likt å bli detaljstyrt og liker å ha frihet på handlingen(e) frem til målet. Uten mål, ingen mening, sier jeg!

Motstanden til målstyring er blant annet fordi detaljstyringen blir for stor, og det er altfor mange mål som skal følges opp. Ingen leder kan være en god leder hvis man blir målt på hundrevis av mål.

Jeg er opptatt av at mine medarbeidere skal ha mål som motiverer. De finner vi sammen, og de må gi mening. Det er også viktig at de kjenner til hva jeg blir målt på, og at deres mål bidrar til at jeg når mine. Da blir det gøy å jobbe målstyrt. Alle er med, og alle er avhengige av hverandre på ulike måter.

Jeg har aldri skjønt hvordan man kan være en leder som gir gode tilbakemeldinger til medarbeidere hvis man ikke har en målstruktur i virksomheten. Jeg ønsker å utvikle gode prestasjonskulturer. Da må alle kjenne alles mål, og alle må vite hvordan målene måles og følges opp. Forventninger må avklares og mest av alt: Mål skal bidra til atferdsendring som er med å bygge ønsket kultur. Mål som ikke kan dokumenteres eller er konkrete er bare med å ødelegge.

Jeg har erfart at det meste kan måles gjennom tall eller et ja/nei så fremt forberedelsene er gjort. Det er først da jeg kan gjennomføre medarbeidersamtaler eller veilede underveis på en slik måte at medarbeideren kan forholde seg til tilbakemeldingene og gjøre noe med dem.

Det er godt å kunne lese Eva Grinde i DN 11. februar som faktisk er positiv til målstyring. Hun viser blant annet til hvordan Google gjør det: http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2762747.ece

Med god målstyring når man ambisiøse mål – både i arbeidslivet og i idretten. Da vil vi få jubel og resultater, både på arbeidsplasser og på olympiske arenaer.

Mål og mening med medarbeidersamtalen!

small talk

I disse tider gjennomføres medarbeidersamtaler. En samtale som for noen bare er noe som gjøres uten at det skjer noe i etterkant. Jeg synes det er trist å høre slikt.

For meg er medarbeidersamtalen viktig og skal både være en korreksjon og en motivasjon til fremtidig arbeid og karriereutvikling.

Jeg er opptatt av at unge medarbeidere og unge ledere tar medarbeidersamtalen på alvor, og helst har en god veileder og et forbilde på hvordan en samtale skal gjennomføres. En samtale kan ha ulike former, men jeg mener den skal være formell, strukturert og forberedt fra begge parter.

Det må foreligge en god skriftlig og konkret beskrivelse av hva man har blitt enige om i samtalen. En leder må evne å skriftliggjøre tilbakemeldinger på en slik måte at mottaker kan forholde seg til den.

En del av medarbeidersamtalen er tilbakemeldinger på hva og hvordan leveransene har vært i året som har gått, samt å bli enige om mål/leveranser for det kommende året. Jeg er overrasket over at det fortsatt er medarbeidere som ikke har mål/tiltak. Da lurer jeg på hvordan ledere kan gi konkrete tilbakemeldinger som en medarbeider kan forholde seg til. Jeg vil anbefale at man etterspør mål og hensikt med stillingen man innehar. Dette må være en klar forutsetning for å kunne gjennomføre en konstruktiv medarbeidersamtale. Det er på bakgrunn av mål og leveranser at utviklingsplaner blir til og kan følges opp.

Når dette fungerer, ja da er det gøy å være leder, og forhåpentligvis opplever medarbeideren mening med jobben – og livet!

Mitt råd er :

  • Still gjensidige krav.
  • Vær tydelig og klar både muntlig og skriftlig.

Lykke til!