Takker vi nei til de beste?

Dagens artikkel og debattinnlegg i DN Talent er et friskt pust i debatten om vi takker nei til de beste. Det betyr derimot ikke at det er sant som de sier.

Jeg forstår studentens opplevelse av lille Norge godt (om et Norge som ikke er spennende nok og at vi ikke tiltrekker oss de beste). Jeg tror på at de opplever et slikt Norge fra et spennende studieopphold i utlandet hvor forskjellene til hjemlandet blir svært tydelige. Samtidig har nok Frønes rett i at mange av de etter hvert vil komme hjem av grunner som sosial forankring. Noen vil bli igjen, og jeg tror flere enn det vi ser i dag. Spørsmålet er om det er så galt? Vi trenger jo å ha nordmenn i utlandet. Norge, som det lille landet vi er, kan ikke være best på alt, og derfor er det kanskje sunt at noen av våre gode også er ute i flere år før de velger å komme hjem.

Studentene er inne på noe svært viktig når de sier at det ikke lov å være god i Norge. I den norske kulturen er det ikke aksept for å snakke om å være god, utenom i idretten da! Når unge mennesker opplever at det er feil å være flink, da har vi et godt stykke igjen å gå i forhold til norsk kultur.

Det jeg derimot ikke er enig i er at Norge ikke tiltrekker seg talentene. Norge hadde aldri vært der vi er i dag hvis vi ikke tiltrakk oss noen av de beste fra utlandet og utdannet meget dyktige her hjemme. Miljøer innenfor olje og gass, teknologi og bio har i dag et stort fokus på og er svært gode på å tiltrekke seg de skarpeste hodene, enten det er fra utlandet eller Norge. Og her har mye skjedd de siste årene, for konkurransen mellom kompetent arbeidskraft er beinhard.

 Det å ha hatt et opphold ute på et internasjonalt universitet er positivt, men de stiller ikke dermed foran de som ikke har det. Det er vel så viktig å se på hva de gjør i tillegg til studiene. Noen har derimot vanskelig for å se denne koblingen, og jeg har snakket med mange studenter som kommer hjem med lua i hånda og har glemt at de må bygge nettverk i landet de vil jobbe, og være god på annet enn bare fag.


Comments are closed.