Mål og mening med medarbeidersamtalen!

small talk

I disse tider gjennomføres medarbeidersamtaler. En samtale som for noen bare er noe som gjøres uten at det skjer noe i etterkant. Jeg synes det er trist å høre slikt.

For meg er medarbeidersamtalen viktig og skal både være en korreksjon og en motivasjon til fremtidig arbeid og karriereutvikling.

Jeg er opptatt av at unge medarbeidere og unge ledere tar medarbeidersamtalen på alvor, og helst har en god veileder og et forbilde på hvordan en samtale skal gjennomføres. En samtale kan ha ulike former, men jeg mener den skal være formell, strukturert og forberedt fra begge parter.

Det må foreligge en god skriftlig og konkret beskrivelse av hva man har blitt enige om i samtalen. En leder må evne å skriftliggjøre tilbakemeldinger på en slik måte at mottaker kan forholde seg til den.

En del av medarbeidersamtalen er tilbakemeldinger på hva og hvordan leveransene har vært i året som har gått, samt å bli enige om mål/leveranser for det kommende året. Jeg er overrasket over at det fortsatt er medarbeidere som ikke har mål/tiltak. Da lurer jeg på hvordan ledere kan gi konkrete tilbakemeldinger som en medarbeider kan forholde seg til. Jeg vil anbefale at man etterspør mål og hensikt med stillingen man innehar. Dette må være en klar forutsetning for å kunne gjennomføre en konstruktiv medarbeidersamtale. Det er på bakgrunn av mål og leveranser at utviklingsplaner blir til og kan følges opp.

Når dette fungerer, ja da er det gøy å være leder, og forhåpentligvis opplever medarbeideren mening med jobben – og livet!

Mitt råd er :

  • Still gjensidige krav.
  • Vær tydelig og klar både muntlig og skriftlig.

Lykke til!


Comments are closed.