En klapp på skulderen er ikke tilbakemelding

Et ledelsestema som til stadighet dukker opp igjen, antageligvis fordi det er utrolig viktig, er hvordan gir man konstruktive og gode tilbakemeldinger i en travel ledelseshverdag. Stadig viser undersøkelser at medarbeiderne opplever dette som så som så. Tilbake står spørrende ledere som ikke synes de har gjort noe annet enn å gi tilbakemeldinger den siste tiden. De har gitt både klapp på skulderen og et «veldig bra levert» på vei fra et møte til et annet.

Det er dessverre sjelden medarbeideren jubler hurra for dette. Spør du om de oppfattet at de fikk tilbakemelding, er antagelig svaret nei.

Dette lærte jeg «the hard way» i en tidligere lederjobb. Etter at medarbeiderne i bedriften hadde påpekt i en medarbeiderundersøkelse at de opplevde tilbakemeldinger fra sjefen som mangelvare, var dette et punkt som var helt sentralt frem til neste undersøkelse. Lederne oppfattet at de hadde fullt fokus på tilbakemeldinger og ventet spent på å se resultater i spørsmålene som ble stilt til medarbeiderne. Overraskelsen var derfor stor da den nye undersøkelsen viste at medarbeiderne oppfattet at tilbakemeldingene hadde gått ned…

Hvordan kunne dette skje, når jeg hadde vært så fokusert på nettopp dette punktet? Det viste seg at jeg hadde gått i tilbakemeldingsfella. Jeg hadde klappet på skuldre, heiet, tatt meg tid til å gi en rask tilbakemelding på vei inn i neste møte eller at jeg ved fredagens kaffestund tillot meg å skryte av hvor fornøyd jeg var med siste ukes innsats.

Medarbeiderne på sin side oppfattet ikke dette som tilbakemelding. Det ga ingen merverdi. Det ga ikke læring. Jeg glemte å heise «nå gir jeg tilbakemelding til deg»-flagget, sette meg ned og på en konstruktiv måte gå gjennom hva som var bra ved en konkret oppgave, og hva som kunne bli bedre neste gang…

Jeg lærte noe veldig viktig. En tilbakemelding skal gi læring, og for å oppnå dette må du sette deg ned med medarbeideren.

Å gi gode tilbakemeldinger kan læres. Som leder må du først og fremst trene deg på å etterspørre gode tilbakemeldinger fra din leder. På den måten kan du vite hva som gir deg verdi, og igjen bli ekspert på å gi tilbakemeldinger til dine medarbeidere igjen.

Det er tilbakemeldingen fra en som har lært…


Comments are closed.