Forsiden / Archive by category "Nettverk"

Kjære student, tenk nettverk!

Kjære student, tenk nettverk!

I disse dager starter tusenvis av unge på høyere utdanning. De første ukene er ofte fylt med sosiale arrangement og festligheter for at de unge skal bli kjent med hverandre, og her starter relasjoner som blir viktige langt lengre enn til semesterslutt.

Som student bør du være helt bevisst på at du skal bygge nettverk fra dag en. Det er ikke så lett å tenke langt frem i tid når eksamener og tusenvis av pensumsider venter, men det lønner seg.

For en tid siden snakket jeg med en pappa som var bekymret for at datteren skulle velge et universitet i utlandet som ikke var så kjent her hjemme. Vi liker jo å tro at utdannelse i utlandet er smart for fremtidige muligheter på jobbmarkedet, men inntrykket er at de som ansetter ofte foretrekker kandidater fra universiteter her hjemme likevel. Derfor var han litt bekymret. Skulle datteren følge magefølelsen og velge dit hun ville, til et universitet som hun kan risikere at ingen arbeidsgivere her hjemme kjenner til, fremfor å velge noe tradisjonelt?

Jeg håper hun følger magefølelsen. Samtidig som hun husker på en ting; å bygge og pleie nettverket her hjemme. Å ha en plattform å vende tilbake til når man skal ut i arbeidsmarkedet, er av uunnværlig verdi. Har du vært ute i 5 til 7 år og vært engasjert i miljøet der du studerer, har du sannsynligvis fått mange nye spennende kontaktpunkter internasjonalt. Det er topp hvis du velger å bli ute, men hvis du har lyst til å gjøre karriere i hjemlandet ditt, må du også investere hjemme. Relasjoner må pleies og har du ikke gjort det på mange år merkes det når du kommer hjem. Det å bruke litt av studielånet for å delta på for eksempel arrangement universiteter/høyskoler kan være bra.

De som har klart å skaffe seg internship eller feriejobber i Norge vil stå bedre rustet når de kommer hjem.

Så kjære student, gjem ikke nesa bare ned i pensumbøkene. Ta deg tid til å bygge relasjoner. Fremtiden og mulighetene ligger i de aller fleste tilfellene på utsiden av universitetets fire vegger, bruk mulighetene til å bygge deg et nettverk mens du studerer. Det vil lønne seg på lang sikt.

 

 

Verdien av et nettverk

Jeg får ofte spørsmål fra unge om hvordan man kan skaffe seg de riktige nettverkene.  Men hva er egentlig et riktig nettverk? Hva skal man fokusere på? For mange er dette ikke noe de tenker spesielt mye på før det nærmer seg slutten av studiet, og man står der med lua i hånda og ønsker en relevant jobb.

For å være ærlig, bygget jeg aldri bevisst nettverk selv. Dette er noe jeg har sett viktigheten av etter år i arbeidslivet. Man kan si at jeg lærte etter hvert, og i dag ser jeg at det er superviktig. Spesielt de senere årene har dette blitt viktigere og viktigere. ”Alle” har lang og god utdannelse og konkurransen er stor. Ingen kan nekte for at nettverk, relasjoner og kontakter har blitt mye viktigere!

Derfor vil jeg vil si at alle har én viktig oppgave ved siden av studier. Bygg e opp og samle på nettverket ditt! Vær bevisst på de kontaktene du får, både til næringslivet, studenter og miljøer. 

Du er mer enn et fag

Hva er det du da skal selge deg på, når du bygger nettverk? Hvordan gjør du deg selv attraktiv? Den du møter vil alltid tenke: er denne personen interessant for meg? Så tenk gjennom hva som er interessant og hvordan du vil bli oppfattet. Mitt råd er ikke å ”henge seg opp” i studiene og fagene du har på CV’en. Det som er mer interessant er hva du ellers har gjort? Hvilken sosial profil har du? Si noe om hvem du er og hva du står for! Hva er du har gjort utenfor studiene? Ikke bare fortell hvor flink du er i faget, vis mennesket og hele deg!

Og mist ikke motet. Det kan ta tid. Noen blir utålmodige og starter på nye studier, istedenfor å legge alle krefter inn på å bygge relasjoner og kanskje ta en mindre relevant jobb. Dette bidrar dessverre ofte til at man kun blir bedre utdannet. Søk deg isteden for inn mot de som er i jobb, og kan åpne dører for deg.

For å oppsummere:

  • Bygg  opp og samle på kontakter helt fra studiene
  • Ta kontakt med miljøer, bedrifter og personer du opplever  er interessante
  • Du er mer enn faget ditt. Fortell mer om hvem du er.
  • Ta en ”midlertidig” jobb for å få erfaring. Drømmejobben kommer ikke alltid med en gang!
  • Ikke mist motet!