Forsiden / Archive by category "Entreprenørskap"

En god ide er ikke nødvendigvis gjennomførbar

Jeg møter til stadighet entusiastiske gryende entreprenører, fulle av pågangsmot og energi. De har en god ide. De har ingen problemer med å overbevise meg om at det er en god ide og at det vil tjene en hensikt. Det er om det er sosialt entreprenørskap eller kommersielt.  Det som dessverre ofte er tilfellet er at de ikke har en klar plan for det krevende, nitidige arbeidet som ligger foran dem. Arbeidet med å få ideen forretningsorientert nok til at den kan stå på egne ben.

Ingen suksessrik gründer skal fortelle meg at veien til suksess ikke har kostet. Det er jo dessverre ikke slik at selv om ideen er god, så går det av seg selv. Gründere med en god og kreativ ide må tidlig i utviklingsfasen tenke kommersielt og forretningsorientert i tillegg til å utvikle produktet og tjenesten.  Nylig traff jeg en entusiastisk ingeniør som opplevde produktet sitt som unikt. Patentet var på plass, men hvordan skulle det bli lønnsomt. Det er lett å lure seg selv i inntekt-og kostnadskalkylen.  I denne fasen tror jeg det er viktig at man får en «ærlig» veiledning som gjør at du som gründer ikke kaster bort tid og penger. Hvis ikke er sjansen stor for at pågangsmot og entusiasme blir vent til nederlag i det ideen skal ut i livet.

Min erfaring er at du som ung  gründer må skaffe deg mer kunnskap om hvordan du skaper en lønnsom bedrift.  Noen ganger får jeg inntrykk av at produktet og den «gode» ideen får all oppmerksomhet og at det å snakke om å tjene penger ikke er «stuerent». Skal du få med deg investorer, business  angels, må du også ha ambisjoner om å tjene penger. Om pengene skal gå til deg eller til et godt formål (sosialt entreprenørskap) blir det samme. Du må uansett klare å vise at du kan skape verdier.

Det er mange gode miljøer for gründernettverk. Innovasjon Norge kan hjelpe mange med sine virkemidler. Jeg hører fra flere at de fortsatt savner noen som er der for dem og kan hjelpe i hverdagen med praktisk rådgivning.  Jeg jobber med et slikt konsept.

Mine råd på veien

  1. skaff deg en djevelens advokat, en som kan si rett ut hva de mener
  2. samle råd fra de som kan noe om ulike problemstillinger knyttet til det å drive virksomhet
  3. tilegne deg kunnskap på områder som regnskap, drift, logistikk, kunde og konkurrent

Jeg heier på gründere. Det gjør også nordmenn flest. Tall fra Global Entrepreneurship Monitor viser at 3 av 4 nordmenn beundrer gründere. Skulle bare gjerne sett at flere overlever etter de første årene.