En buddy for arbeidsglede!

Virke har i disse dager satt i gang en større kampanje om arbeidsglede. I debatten om arbeidslivet, får viktigheten av glede og det å føle seg verdsatt på jobb, forbausende lite oppmerksomhet. At kollegaene du møter og arbeidsoppgavene du utfører er avgjørende for om du blir i jobben, er ikke til å komme i fra, og det er nettopp dette vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt.

I Virkes undersøkelse kommer det frem at unge mennesker trekker frem kollegaer og arbeidsmiljø som det viktigste, mer erfarne nevner oppgaver og faget. Det forplikter oss til å tenke over andre ting også  enn bare god opplæring i arbeidsoppgaver når en nyansatt kommer til virksomheten.

På lik linje med fadderordningen på skole og studiesteder, har jeg stor tro på at også arbeidsplassen bør finne en ”buddy” til den nyansatte. En person, som helt uavhengig av arbeidsoppgaver, kan vise og lære den nyansatte den indre dynamikken, kulturen og de uformelle relasjonene.

Det sies at det tar et år å være ”up too speed” fra du blir ansatt. Den prosessen kan gå betraktelig raskere hvis du som ansatt får oppfølging ut over det faglige. Noe må selvfølgelig læres ”by doing”, men det går raskere å lære seg en kultur hvis du har en veileder på veien. Slikt vil i neste instans gi mer arbeidsglede, ved at følelsen av å meste også det sosiale, er tilstede.  Jeg har selv sett hva det betyr for en nyansatt i sin første jobb å få hjelp av en buddy til å forstå hvordan en virksomhet fungerer formelt og uformelt. Vedkommende ble tryggere og opplevde at f.eks kantinen ikke var så skremmende som først antatt. Mange har vel opplevd redselen ved å sette seg ved feil bord eller på feil stol i et møterom! Arbeidsglede kommer med trygghet og mestring.


Comments are closed.